Thursday, May 22, 2014

Track 69 - Yogyakarta Now


   

"Tumbuhlah besar dan akan ku buat engkau penuh sesak" kata mas Jhon seorang pedagang rokok keliling.